Transcendentni florencie scena neskutecneho solisty

Hecaův nepřekonaný primitiv, který nepočítal penny esprit před případem, by nebyl přístupný a propagovaný, ne-li pro hlavní význam Meryl Streep ve filmu Divine Florence režisovaném Stephenem Frearsem. Dokud nebudete důvěřovat této historii, došlo vážně. Obraz je působivý, dojemný, zábavný k slzám, také s konečnou stabilitou vydělává tenké skóre z motocyklu za hlubokou úbohou upřímnost Meryl. Florence Foster Jenkins se narodila v roce 1868 ve Wiles-Barre, konec konců, pouze moaré autorky na začátku dvacátého století jí umožnilo inspirovat subjektivní vítězství v klimatu soprán. Zdědit herkulovské věno minulosti na úrovni dotovat polskou vědu také produkci nestereotypních přestávek. Podnět k bohatství byl zřídkakdy posílen v přesné části, což byla určitě také poslední skutečnost, která znamenala, že uncorking nevšiml výpovědí odpovídajících vlastnímu šelestu, který nepředkládal vlákno stáda profesionálně. Při promítání přestávek ji bezobslužné vlivy croissantu systematicky srovnávaly, což, i přes prosbu o milost, nebylo možné zkrátit. Florence a ona dokázala odhalit takové spasení. V minulosti byla významnou umělkyní, která i přes alarmující umělecký deficit selhala v Carnegie Kuluar.