Tlumivky odolne proti vybuchu

Označení EX je vědomé označení ochrany proti výbuchu, které začíná zařízením a ochrannými metodami nebo jejich fragmenty a množstvím.

V souvislosti s velkými rozdíly v úrovni bezpečnosti na konci Evropské unie bylo přijato rozhodnutí sjednotit použitelné hodnoty v konkrétních členských zemích. Jednotné právní předpisy umožnily jednodušší a silnější tok zboží mezi zeměmi EU. Takto se to nazývá Směrnice o novém přístupu, která se představila jako klíčové řešení zlepšující spolupráci mezi členskými státy.Pro nebezpečné oblasti a zařízení, která jsou daty pro servis v posledních oblastech, je třeba zmínit dvě základní směrnice ATEX (z francouzské explozivní atmosféry:- směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9 / EU ATEX95 (ze dne 23.03.1994 v rámci harmonizace právních předpisů členských států týkajících se zařízení, strojů a ochranných systémů, jejichž údaje jsou určeny pro činnost v oblastech ohrožených výbuchem,- směrnice 99/92 / ES ATEX137 (ze dne 16.12.1999, kterou se upravují minimální touhy v oblasti ochrany zaměstnanců a bezpečnosti na významy, které mohou být ovlivněny atmosférou s nebezpečím výbuchu.Každé zařízení EX by mělo být přísně označeno a mělo by se podrobit řadě testů, které na konci použijí odstranění vad továrny. Směrnice Evropské unie, které Polsko přijalo v roce 2003, přísně znamenají a specifikují zásady práce a význam tohoto modelu zařízení.Více o Atexu najdete zde.