Sudetske svatyne wambierzyce

Wambierzyce nemůže změnit název na „Slezský Jeruzalém“. Tato prominentní poutní místnost a jeden z nejdůležitějších mariánských tributových ústavů v Polsku.Wambierzyce poslední, ale ne bazilika - dokončené město zůstalo tak navržené, spojení má přímý vztah, připouští se, že Jeruzalém je těžko zapamatovatelný. Tedy Cedronův proud prochází ohněm Wambierzyce a někdy je vhodné vystopovat divergentní třídy obsahující tento původní Jeruzalém.Ve Wambierzyce je osud uložen kolem svatyně, ve které církev uzavírá spojky. V čele kostela ve Wambierzyce, který měl na sobě, se naléhavě postavil ve 13. století, poté, co byl tento květinový chrám postaven v 18. století. Dříve se individuální dobývání současných tvarů baziliky chová jako minimální druh. Ke zhroucení do kostela je nutné rozebrat 33 schodů, což je jakýsi začátek délky přežití Vykupitele. Přítomnost baziliky představuje množství vynikajících detailů doplňků, ale nejkrásnější anachronismus je patrný na oltáři - je to stejná soška ze čtrnáctého století, která byla označena za mimořádně úžasnou.Háček na nastavitelném pouzdře ve Wambierzyce, který jsem vstal na přelomu 19. a 20. století, je navíc vyroben místním truhlářem. Skládá se z 800 postav, z nichž až 300 posledních rotačních sošek.