Prumyslovy a mestsky rozvojovy test

Rostoucí rozvoj průmyslových technologií, pohled na dobré výsledky výroby, sílu a sílu procesů v částech, jako je tisk, textil, plasty, chemie, optika a balení, zvyšuje riziko elektrostatického výboje. Čím intenzivnější je výrobní proces, tím větší jsou zatížení, která musí být neutralizována, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti uživatelů.

Nekontrolované vybíjení nahromaděných elektrostatických nábojů může způsobit vznícení směsi alkoholu a vzduchu pomocí vytvořené jiskry, a tak může dojít k výbuchu. Řešení tohoto standardu problémů se probudí společnostmi, které v těchto případech zvládnou mimo jiné elektrostatické uzemnění, čištění povrchů, neutralizaci nebo elektrostatické nabíjení.Elektrostatické uzemnění je uzemňovací mechanismus, který je spojen například při nakládání cisteren, které přepravují sypké materiály nebo kapaliny. Na jejich povrchu se hromadí velké množství statické elektřiny. Před nakládkou se doporučuje připojení k uzemňovacímu systému tankeru. Tím se volí riziko vznícení. Další obtížné situace se musí zabývat úspěchem trubek, ventilů, dmychadel, které se mohou ve výrobním procesu sypkých materiálů v důsledku vibrací nebo opotřebení od sebe oddělit a zapsat riziko vznícení. Velké nádoby nebo nádoby naplněné hořlavými látkami uzemněte. Ohrožené jsou také neuzemněné kontejnery používané při směšování a míchání. Prakticky každý klub ve výrobním procesu generuje elektrostatické náboje, ať už jde o nakládání materiálů do flexibilních nádob, nebo pro ruční plnění sudů nebo plechovek. Elektrostatické uzemnění je povinné, protože může způsobit výboje mezi personálem a nástroji a kontejnery, zatímco v oblasti s rizikem vzniku může dojít ke vznícení a explozi.