Kontaminace vzduchem tarva

Vývoj technologie průmyslového zpracování pro všechny typy materiálů vytvořil obzvláště důležitý problém, kterým je nadměrné a extrémně škodlivé opylování. Řešení této problematiky je nezbytným faktorem pro všechny podniky, které jsou vzhledem k typu prováděné práce vystaveny znečištění prachem.

Škodlivost tohoto znečištění nevyvolává jen velmi škodlivý tlak na zdraví pracovníků a žen, které jsou vystaveny, ale také na úspěch prachu vznikajícího při úpravě dřeva nebo biomasy, což může vést k výbuchu nebo požáru. V tomto ohledu je předpokladem pro zajištění nejdůležitější důvěry ve produkci nalezení prachu nejvhodnějším způsobem.V současné době existuje v sektoru stále více efektivních odprašovacích systémů (odprašovací systémy, které nejen čistí vzduch, ale díky inovativním řešením jsou energeticky úsporné a příznivé pro životní prostředí. S ohledem na to, jak je prezentován problém průmyslového opylování, také kolik různých typů průmyslových odvětví zahrnuje - je možné přizpůsobit instalaci filtru požadavkům.Nejběžnější jsou systémy čištění založené na cyklónech - je důležité je používat, zatímco zůstávají v aktuálním měření cyklonových baterií. Cyklony, které jsou založeny na principu odstředivé síly, jsou obecně vnímány jako dobré, kromě toho mají omezené rozměry a vytvářejí nízké investiční náklady. Dalším řešením jsou filtry na prach filtru - tkanina, ve které se používají různé typy tkanin, hedvábného papíru nebo plstí. I přes vysokou účinnost textilních filtrů mají vážné nevýhody - velké investiční náklady.

Filtrační systémy mohou být připraveny na hodnotu modulu - udržování všech prvků dohromady, nebo hybridních prvků z nezávisle fungujících prvků. Stavební náklady na odprašovače nechtějí být typem použité technologie, ale také povrch vyžadující čištění. Průmyslové zpracování, ve kterém takové procesy, jako je mluvení, drcení, prosévání, míchání nebo extrakce surovin, nelze splnit bez existence komplexních filtračních systémů.